cenik.png

Ceník úhrad platný od 1.9.2023

 Děti se rozdělují do dvou kategorií:

 • mladší děti         od 1 roku do 3 let do 31.8. daného roku
 • starší děti           kterým po 31.8. již byly 3 roky

Cena za pobyt dítěte v DS

Pobyt dětí v DS je zpoplatněn. Poplatek je určen na náklady spojené s provozem zařízení (dále jen školné). Jedná se o částečnou úhradu nákladů na provoz dětské skupiny ze strany rodičů. Cena je za zasmluvněný den, pokud je dítě nemocné, školkovné se i přesto platí. Pokud je DS uzavřena z provozních důvodů, školné se neplatí. Adaptace končí úspěšným pobytem dítěte v DS od rána přes procházku. Pokud již dítě zůstává přes oběd, nejedná se o adaptaci.

 • mladší děti                                                        200 Kč/zasmluvněný den, maximálně však 4 700 Kč/měsíc
 • starší děti                                                          250 Kč/zasmluvněný den
 • adaptace                                                           300 Kč/započatý týden adaptace
 • sleva pro sourozence                                      50 Kč/den
 • sleva pro dítě člena spolku/zaměstnance   100 Kč/den

Cena stravného

Denní strava se skládá z dopolední svačiny, oběda, odpolední svačiny a pitného režimu.

Mladší děti: celkem 95 Kč/den

 • Dopolední svačina:                15 Kč
 • Oběd:                                       64 Kč
 • Odpolední svačina:                15 Kč
 • Pitný režim:                             1 Kč

Starší děti: celkem 105 Kč/den

 • Dopolední svačina:                20 Kč
 • Oběd:                                       64 Kč
 • Odpolední svačina:                20 Kč
 • Pitný režim:                             1 Kč

 Vlastní strava: celkem 5 Kč/den

 • Pitný režim:                            1 Kč
 • Manipulace a ohřev jídla:    4 Kč

V případě onemocnění dítěte je možné odhlásit stravovaní do 7:30 téhož dne. Pokud nebude omluva provedena, budou náklady za stravu účtovány dle platného ceníku. Při prvním dnu nemoci je možno oběd vyzvednout v DS v čase 11:15 – 11:30 do vlastních nádob.

Platby

Platby za školkovné a stravné se hradí za měsíc zpětně, nejpozději do 10. dne v měsíci. Prosíme o nastavení inkasa, do e-mailu dseden@skeden.cz zaslat potvrzení nastavení inkasa (dokument, kde je vidět limit a naše číslo účtu a číslo účtu, ze kterého můžeme strhávat).

 • č.ú.                                            2901236642/2010 (FIO Banka)
 • poznámka:                               jméno a příjmení dítěte
 • limit mladší děti                     7 000 Kč/měsíc
 • limit starší děti                       8 000 Kč/měsíc