plan-vychovy-a-pece.png

Poslání a hodnoty

Jsme křesťanská dětská skupina, naši zaměstnanci jsou ve větší míře křesťané. Naši práci bereme jako poslání a povolání. Děláme ho s láskou. Stavíme na pravých křesťanských hodnotách s důrazem na upevňování rodinných a mezilidských vztahů, soudržnosti, empatie a respektu. Snažíme se rozvíjet v dětech lásku k Bohu a jejich bližním. Chceme dětem ukázat svět jako úžasné a zázračné místo pro život, přiblížit jim krásu stvoření. Během roku nás provází křesťanské svátky, příběhy z Bible, dětské chvály a pohádky.

Harmonogram dne

07:00 - 8:00

Příchod dětí, volná herna

08:00 - 09:00

Ranní uvítání, aktivity dle dne v týdnu

09:00 - 09:30

Dopolední svačina
Hygiena

09:30 - 11:15

Pobyt venku

11:15 - 11:45

Hygiena,
Oběd

11:45 - 12:00

Odchod dětí domů po dopoledním bloku
Příprava na spánek

12:00 - 14:00

Odpolední spánek/odpočinek

14:00 - 14:30

Hygiena
Odpolední svačina

14:30 - 16:00

Volná herna
Odchod dětí domů

Volná herna

Děti mají možnost volby, s čím si budou hrát. Jsou vedené k tomu, aby věci vracely na své místo. Větší děti si již hrají spolu a trénují komunikační dovednosti a toleranci.

Ranní uvítání

Ranní uvítání probíhá na koberci v kruhu, se všemi pečujícími osobami. Přivítáme se básničkami, písničkami a povídáním. Po uvitání následuje aktivita dle dnů v týdnu.

Aktivity dle dne v týdnu

Pondělí Didaktické básničky, četba příběhů
Zpívánky a tanečky

Úterý

Rozvoj pohybových dovedností
Balanční dráhy
Středa Zpívání s kytarou, rytmizace, tanečky
Učení hrou (čísla, barvy, zvířátka, …)
Čtvrtek Výtvarné tvoření
(malování, lepení, skládání, modelování, stříhání)
Pátek Zážitkové učení
opakování celého týdne v praxi, venku, zážitkem

Pobyt venku

V závislosti na počasí uzpůsobujeme pobyt venku. Vypravujeme se na společnou procházku po Jihlavě, na návštěva dětského hřiště, parku. Sbíráme přírodní materiál, poznáváme okolí dětské skupiny, hrajeme hry na hřištích. Učíme se přecházet po přechodu.

Rámcový plán dle měsíců v roce

 • ZÁŘÍ – Já, moje rodina a ostatní
 • ŘÍJEN – Barevný podzim
 • LISTOPAD – Příroda a věci kolem mě
 • PROSINEC – Vánoční čas
 • LEDEN – Zimní radovánky
 • ÚNOR – Planeta země
 • BŘEZEN – Proubouzení přírody
 • DUBEN – Sluníčko, sluníčko, popojdi maličko!
 • KVĚTEN – Divy kvetoucí přírody
 • ČERVEN – Hravý, sportovní, sváteční, jahůdkový
 • ČERVENEC – Letní příroda, počasí
 • SRPEN – S kamarády za sluníčkem