Ke stažení

Potřebné dokumenty pro rodiče, které je třeba vyřídit před žádostí o nástupu do Dětské skupiny jsou:

 • Posudek k zdravotní způsobilosti dítěte
  Pokud dítě není očkováno dle zákona a nemá kontraindikaci, není možné ho do DS přijmout.
 • Potvrzení o postavení podpořené osoby na trhu práce (rodiče)
  Alespoň jeden z rodičů dítěte musí být účasten na sociálním pojištění. 
  Pokud je maminka samoživitelka, je na rodičovské dovolené a má smlouvu se zaměstnavatelem na dobu neurčitou, považuje se pro tyto účely za zaměstnanou.
 • Přihláška dítěte do DS EDEN - vyplněna elektronicky

Po rozhodnutí o přijetí následují dokumenty před nástupem dítěte do DS:

 • Smlouva o poskytování péče o dítě
 • Evidenční list dítěte, který je následně přílohou smlouvy o poskytování péče o dítě
 • Dotazník pro rodiče

Dokumenty týkající se provozu Dětské skupiny EDEN:

 • Ceník služeb
 • Vnitřní pravidla - Provozní řád
 • Plán výchovy a péče
 • Adaptační proces
 • Etický kodex
Název Upraveno Typ Velikost Staženo
3. 9. 2023 PDF 162,43 kB
3. 9. 2023 PDF 177,63 kB
3. 9. 2023 PDF 250,09 kB
3. 9. 2023 PDF 194,86 kB
3. 9. 2023 PDF 134,24 kB
3. 9. 2023 PDF 160,12 kB
3. 9. 2023 PDF 144,19 kB
3. 9. 2023 PDF 149,33 kB
3. 9. 2023 PDF 285,76 kB
3. 9. 2023 PDF 159,1 kB
3. 9. 2023 PDF 165,03 kB
3. 9. 2023 PDF 154,73 kB
3. 9. 2023 PDF 192,91 kB
3. 9. 2023 PDF 265,86 kB