rodice-strava.png

Stravování

Stanovení rozsahu stravování je nastaveno tak, aby se dítě, je-li v době podávání jídla přítomno v dětské skupině, vždy stravovalo. Rodič může volit kombinaci vlastního jídla a odběru jídla od poskytovatele. Rodič je povinen vždy na týden dopředu sdělit poskytovateli, jaký typ stravy bude dítěti podáván. 

Aktuální týdenní jídelní lístek je vyvěšen v dětské skupině a obsahuje seznam alergenů. Po celou dobu poskytování péče se poskytovatel zavazuje zajistit pro dítě pitný režim.

Rodiče mohou dítěti přinést do DS hotová jídla, a to v označených nádobách (označení oběd/svačina a jméno a příjmení dítěte). Rodiče odpovídají za zdravotní nezávadnost pokrmu.

Rodič podpisem výslovně potvrzuje, že dítě netrpí žádným onemocněním či alergií na jakoukoliv běžnou součást stravy. V případě, že se v průběhu docházky vyskytne u dítěte onemocnění či alergie, pro které nebude vhodné dítěti podávat určité potraviny a nápoje, jsou rodiče povinni o této skutečnosti bezodkladně informovat poskytovatele.

K výdeji stravy slouží kuchyňský kout, který je oddělený od ostatního prostoru dveřmi, zamezujícími vstupu dětí. Kuchyňská linka obsahuje veškeré nádobí, umyvadlo na mytí rukou, dřez, mikrovlnnou troubu a topnou plochu pro případný ohřev jídla, myčku, lednici, oblečení a pomůcky školnice, která stravu vydává.

Donáška vlastního jídla

Chůva při předání dítěte přebere i box s jídlem a bezprostředně jej uloží do boxu/lednice v kuchyni. Při vydávání svačiny pouze připraví svačinu na talířek/misku a podá dítěti. Při vydávání oběda bude jídlo dítěte ohřáto na teplotu minimálně 75°C na talíři v mikrovlnné troubě a po zchladnutí na 65°C podá dítěti.

Při odchodu dítěte z dětské skupiny dojde předání přepravního boxu zpět rodiči.

Poskytovatel nenese odpovědnost za případné zdravotní potíže dítěte, neboť jídlo nepřipravuje, ale pouze vydává (oběd ohřívá).

Odběr jídla od poskytovatele

jídelna-u-trznice.png

Stravování spočívá v poskytnutí dopolední svačiny, oběda a odpolední svačiny. Obědy jsou zajišťovány prostřednictvím smluvního partnera poskytovatele. Svačiny připravuje poskytovatel sám. Při vydávání svačin bude dítěti jídlo nachystáno na talíř/misku a vydáno. Při vydávání oběda bude mít jídlo pro dítě teplotu minimálně 65°C na talíři a podáno dítěti.

V případě onemocnění dítěte je možné odhlásit stravovaní do 7:30 téhož dne. Pokud nebude omluva provedena, budou náklady za stravu účtovány dle platného ceníku. Při prvním dnu nemoci je možno oběd vyzvednout v DS v čase 11:15 – 11:30 do vlastních nádob.