Stáhnout

 • Ke stažení

  Potřebné dokumenty pro rodiče, které je třeba vyřídit před žádostí o nástupu do Dětské skupiny jsou:

  • Posudek k zdravotní způsobilosti dítěte
   Pokud dítě není očkováno dle zákona a nemá kontraindikaci, není možné ho do DS přijmout.
  • Potvrzení o postavení podpořené osoby na trhu práce (rodiče)
   Alespoň jeden z rodičů dítěte musí být účasten na sociálním pojištění. 
   Pokud je maminka samoživitelka, je na rodičovské dovolené a má smlouvu se zaměstnavatelem na dobu neurčitou, považuje se pro tyto účely za zaměstnanou.
  • Přihláška dítěte do DS EDEN - vyplněna elektronicky

  Po rozhodnutí o přijetí následují dokumenty před nástupem dítěte do DS:

  • Smlouva o poskytování péče o dítě
  • Evidenční list dítěte, který je následně přílohou smlouvy o poskytování péče o dítě
  • Dotazník pro rodiče

  Dokumenty týkající se provozu Dětské skupiny EDEN:

  • Ceník služeb
  • Vnitřní pravidla - Provozní řád
  • Plán výchovy a péče
  • Adaptační proces
  • Etický kodex

  12. 12. 2017 | Souborů: 14